Thí nghiệm về đặt tên màu

illustration by Valero Doval
Thí nghiệm về đặt tên màu Colournamer Các điều khoản và điều kiện chung
Vui lòng chọn ngôn ngữ Bạn muốn đặt tên cho màu.

English
Ελληνικά
Español
Deutsch
Català
Italiano
中文(簡體)
中文(繁體)
Français
한국어
Dansk
Lietuvių
ภาษาไทย
Português
Svenska
Pу́сский язы́к
日本語
Türkçe
Tiếng Việt
Nederlands
Norsk
Polski

những ngôn ngữ chưa có sẽ được bổ sung sau.
Nếu như ngôn ngữ của bạn chưa có trong thí nghiệm này, hãy gởi cho chúng tôi đề nghị của Bạn.

Chào mừng Bạn đến với “Mô hình đặt tên màu trực tuyến”!

Chào mừng Bạn đến với thí nghiệm đặt tên màu đa ngôn ngữ. Đây là một phần khảo sát liên quan đến việc đặt tên màu và phân loại màu ở các vùng miền khác nhau với mục đích chính là nâng cao khả năng trao đổi về màu sắc giữa các vùng miền. Việc tham gia của Bạn sẽ giúp chúng tôi phát triển mô hình đặt tên màu trực tuyến dựa vào việc đặt tên màu của Bạn.

Thí nghiệm đơn giản này sẽ yêu cầu Bạn đặt tên cho hàng loạt mẫu màu. Bạn chỉ mất không tới 10 phút cho việc đặt tên này và Bạn có thể dừng bất cứ lúc nào Bạn muốn.

Bạn cần phải cập nhật phiên bản mới nhất cho phần mềm Flash player và “Java Script” trước khi tiến hành thí nghiệm này. Hãy nhấn nút “Bắt đầu” để bắt đầu tham gia vào khảo sát trực tuyến này.