การทดลองการบอกคำเรียกสี

illustration by Valero Doval
การทดลองการบอกคำเรียกสี Colournamer ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับ

ขอนำท่านเข้าสู่การทดลองการบอกคำเรียกสีหลายภาษา การทดลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการบอกคำเรียกสีและการจัดกลุ่มสีภายในวัฒนธรรมที่ต่างกัน และมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการติดต่อสื่อสารเรื่องสีระหว่างวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการทดลอง ท่านจะช่วยเราในการพัฒนาโมเดลการบอกคำเรียกสีออนไลน์ซึ่งใช้พื้นฐานภาษาเพื่อการสื่อสารที่ได้จากการตอบของท่าน

ส่วนหนึ่งในการทดลองอย่างง่าย ๆ นี้ ท่านจะต้องบอกคำเรียกของชุดสีตัวอย่าง เวลาที่ใช้ในการบอกคำเรียกไม่ควรเกิน 10 นาที ท่านสามารถเลิกทำการทดลองเมื่อใดก็ได้

คอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องมี Flash player เวอร์ชั่นล่าสุดและ Java Script ช่วยในการทดลอง เมื่อท่านกดปุ่มเริ่ม นั่นหมายถึงท่านตกลงที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้